A kiegyensúlyozott és egészséges pata

Az állatorvosi és patkolókovács szakirodalom, gyakran ír „normális” patáról, holott ez a fogalom igen komplex és sokszor félrevezető, mivel minden egyes ló esetében, mikor megítéljük, hogy milyen a pata, akkor figyelembe kell venni az adott állat adottságait (genetika, alkat, fajta, hasznosítás stb.) és a környezeti tényezőket is (takarmányozás, talaj, évszak stb.). Mindezek miatt érdemesebb egészséges, megfelelően funkcionáló, ideális patáról beszélni.

A lábvég és a köröm megítélésekor fontos mérlegelnünk, hogy a pata:

  • alakulása megfelelő-e;
  • a fali és a talpi szaruja elegendően vastag és kellőképpen erős-e;
  • sarkai megfelelően alátámasztottak-e.

A pata részei

Az első pata kerek, sarkaiban megfelelően széles, a falvastagsága a legszélesebb az ujj részen (a nyírtól előrefelé terjedő harmadban), szögellése 50-55°. A hátsó köröm mindig kissé keskenyebb és ránézésre hegyesebb is, mint az első (1. ábra), valamint meredekebb, szögellése 55° vagy nagyobb.

1. ábra – ideális formájú első és hátsó pata

A nyír nagy méretű és jól fejlett, megfelelő hasítékkal rendelkezik, jó állagú, szagtalan, száraz, de rugalmasan elasztikus. A nyír csúcsa általában 2.5 – 3 cm-re van az ujj csúcsától. Ha ez a távolság 4 cm, vagy annál nagyobb, akkor túlnőtt az ujj szaruja.
A talp felől tekintve a nyír csúcsa 1/3 – 2/3 arányban osztja el keresztben a talpat, míg a nyír hossztengelye két azonos félre osztja a talpat (2. ábra).

2. ábra – a pata ideális arányai

A sarok hossza és az első fal szaruhosszának aránya az mellső patán 1:2-höz, a hátsó patán pedig 1.5:2-höz. Az ujjak szögellése optimális esetben megközelítőleg megegyezik a sarok szögével.

A sarkak (a szarutok sarka) a nyír bázisánál kell, hogy legyen. Ez biztosítja, hogy a csontos és a lágyszöveti képletek azonos síkban helyeződjenek a szarutokon belül és megfelelően el tudják látni élettani funkcióikat.

A pata-csüd tengelyt oldalról tekintve tudjuk megnézni. Amikor a szár merőleges a földre, akkor a csüdöt és a fali szarut összekötő vonal egyenes kell, hogy legyen (3. ábra).

3. ábra – a pata-csüd tengely

Az egészséges lábvég egyik alapja az egészséges, jó egyensúlyú, megfelelően alakított köröm. Az oszteopátiás gondozás során mindig kiemelt figyelmet fordítok a pata állapotára, számos esetben gyógykováccsal történő konzultációt javaslok.

Források:

  1. Stachurska, A., Kolstrung, R., Pieta, M., Silmanowicz, P., and Klimorowska, A.: Differentiation between fore and hind hoof dimensions in the horse (Equus caballus), Arch. Anim. Breed., 51, 531–540, https://doi.org/10.5194/aab-51-531-2008, 2008.
  2. Adams and Stashak’s Lameness in Horses, Seventh Edition; 
  1. Andrew Parks – Examination of the Equine Foot (2010 AAEP Convention)
  2. Pata sziluettek – google search